logo-jongtalent

Getuigenis Ann Hui-Yen Wang

jong talent aan het woord
zaterdag, 25 november, 2017
ANN Hui-Yen Wang

Van bij de eerste noot die ik speelde, wist de heer Pallottelli meteen de vinger op de wonde te leggen: de tuning kon beter! Op een enthousiaste en dynamische manier maakte hij mij er van bij het begin attent op dat tuning niet enkel om het stemmen van het instrument en het harmonieus afstemmen van verschillende instrumenten op elkaar gaat, maar dat het ook het beginmoment van een concert is, eerder dan een zogenaamde voorbereiding op het concert. Gedurende enige tijd werkten we dan ook op de houding die dergelijk moment vereist, op de concentratie, de vastberadenheid en het perfectionisme die hierbij aan te pas komen. De heer Pallottelli vroeg me verder ook om verschillende toonladders te spelen en die - hoewel het natuurlijk om een oefening ging - te spelen alsof het een concert betrof. Elke oefening, hoe routineus die op het eerste gezicht ook mag lijken, moet uitblinken in schoonheid! Zijn wonderbaarlijke techniek en vormgeving blijven nazinderen als verdere leidraad voor het spelen van zowel basistonen, toonladders, eenvoudige melodieën als meer complexere werken. Elke oefening draagt zijn waardigheid in de uitdaging die je ervan maakt!