Zang

Zang

In de paartijd zingen de vogelmannetjes hun mooiste lied om het beste vrouwtje te lokken. Daarom dacht Darwin dat mensen lang geleden met dezelfde bedoeling zijn beginnen zingen. Dat klopt echter niet, want de oudste bewaarde liederen zijn oorlogsliederen, tovenarijspreuken op muziek of religieuze liederen.

Iedereen heeft wel al eens gezongen. Maar wie zong er ooit voor het eerst? Wie heeft dat mysterieuze instrument ontdekt? Dat weet niemand. Met zekerheid is dit wel het oudste instrument.

Of je nu zingt om je gevoelens te uiten, om roofdieren te verdrijven, om samen te zijn, of je nu zingt tijdens een boswandeling, onder de douche, in de auto, samen met je vriendjes in de klas of in een koor… zingen is altijd geweldig. Adembeheersing, articulatie, volume, steeds lagere tonen, dan hogere tonen, donkere kleuren, heldere kleuren, dan eens een ritmisch, pittig stukje musical, dan weer een fantastische melodie en dramatiek, beetje opera, inleving in een tekst, een solo, dan eens een duet, podiumprésence, … dat maakt een zanger.